NAUCZYCIELE

Dyrektorzy szkoły

 • Ignacy Nesterowicz
 • Jan Rafał Kamiński
 • Marian Niemiec
 • Wanda Marcinkow­ska
 • Czesław Jaroszewski
 • Mieczysław Krzosa
 • Włodzimierz Talik
 • Tadeusz Mertyna

Zastępcy dyrektora

 • Eugeniusz Senkowicz
 • Marian Niemiec
 • Ryszard Zieliński
 • Wanda Marcinkowska
 • Stanisław Kozieł
 • Kazimierz Bogdański
 • Zenon Woźniak
 • Jolanta Szajn

Wychowawcy klas

 • Halina Bakałarz 1984, 1988
 • Kazimierz Bogdański, 1970, 1978
 • Zbigniew Cygan 1959
 • Henryk Czaja 1964
 • Maria Duda 1992
 • Czesław Gonciarz 1987
 • Marianna Grad 1970
 • Wanda Hofdun-Marcinkowska 1963, 1968, 1973, 1978
 • Jerzy Hołownia 1997
 • Tadeusz Kędra 1969
 • Krystyna Jóźwik 1982, 1990, 1996
 • Jan Kmiecik 1968, 1973, 1978
 • Katarzyna Krąkowska 1998, 2002
 • Stanisław Kozieł 1967, 1972 1976, 1986, 1989, 1993, 1994
 • Anna Krawczyk 1984
 • Krystyna Lipska 1985, 1991
 • Ryszard Lisik 1979
 • Stanisław Lisowicz 1981
 • Tadeusz Madej 1968, 1973, 1977
 • Barbara Malinowska 1967, 1974
 • Czesław Marchel 1958
 • Andrzej Mazur 1984
 • Józef Mrozicki 1962, 1967, 1971
 • Marian Niemiec 1962, 1966
 • Elżbieta Nowak 1983, 1988, 1993
 • Wiesława Oborny 1967, 1972
 • Ludwik Papierz 1968, 1969, 1984
 • Anna Piskorz 1987, 1994
 • Elżbieta Plesowicz 1990
 • Teodozja Pojawska 1961, 1966, 1971, 1976
 • Zofia Polak 1959, 1965, 1970, 1975, 1980
 • Elżbieta Religa 1978, 1981, 1986, 1992
 • Cecylia Rynio 1983
 • Bogumił Selerski 1989, 1995
 • Eugeniusz Senkowicz 1961
 • Barbara Sołowow 1969, 1974, 1976, 1991
 • Tadeusz Stawiarz 1970, 1982
 • Jolanta Szajn 1976, 1979, 1981
 • Andrzej Szczerba 1969
 • Janusz Szczygielski 1978
 • Otylia Szyndler 1968, 1970, 1975, 1980, 1985
 • Teresa Taszek 1977, 1982
 • Bogusław Tewiński 1969, 1970, 1974
 • Przemysław Witek 1980
 • Maria Zatorska 1957
 • Henryk Zdanowicz 1967, 1970

Nauczyciele etatowi

 • Zofia Antoszewska
 • Barbara Błotniak
 • Emilia Benedyktowicz
 • Kazimierz Bog­dański
 • ks. Stanisław Czerwiński
 • Ryszard Fabrowski
 • Kazimierz Fert
 • Janusz Gra­bowski
 • Eugenia Gigoń-Fijałkowska
 • Wanda Hofund-Marcinkowska
 • Jerzy Hołownia
 • Ryszard Kalina
 • Jan Kamiński
 • Zdzisław Kędra
 • Jan Kmiecik
 • Jerzy Klimczak
 • Wiktor Klinger
 • Eugeniusz Kosik
 • Stanisław Kozieł
 • Anna Krawczyk
 • Barbara Kró­likowska
 • Daniel Lenarczyk
 • Zdzisław Luciak
 • Tadeusz Madej
 • Barbara Malinow­ska
 • Janina Marcinkowska
 • Andrzej Mazur
 • Irena Micuła
 • Józef Mrozicki
 • Marian Niemiec
 • Elżbieta Nowak
 • Władysław Nowak
 • Wiesława Oborny
 • Henryk Palewicz
 • Ludwik Papierz
 • Czesław Piotrowicz
 • Elżbieta Plesowicz
 • Teodozja Pojawska
 • Zofia Polak
 • Elżbieta Potocka
 • Pelagia Rajkowka
 • Cecylia Rynio
 • Bogumił Selerski
 • Eugeniusz Senko­wicz
 • Barbara Sołowow
 • Jan Starościak
 • Tadeusz Stawiarz
 • Janusz Szczygielski
 • Marian Szczygłowski
 • Franciszek Szuba
 • s. Janina Szumal
 • Otylia Szyndler
 • Tere­sa Taszek
 • Jarosław Telka
 • Bogusław Tewiński
 • Janusz Tomaszewski
 • Zenona Tom­czyk
 • Przemysław Witek
 • Włodzimierz Woś
 • Zofia Woźniak
 • Mirosław Zardzewia­ły
 • Zofia Zakrzewska
 • Maria Zatorska
 • Henryk Zdanowicz
 • Jan Żak

Nauczyciele dochodzący

 • Henryk Arnold
 • Emilian Baran
 • Stanisław Baran
 • Halina Bernat
 • Zofia Biskup­ska
 • Anna Brzozowska
 • Marian Bzdyl
 • Zbigniew Cedro
 • Adam Chamerski
 • Maciej Chrapkiewicz
 • Zbigniew Cygan
 • Henryk Czaja
 • Stanisław Czaja
 • Paweł Czapla
 • Sta­nisław Domagała
 • Władysław Doroz
 • Krystyna Dworecka
 • Kazimierz Dworecki
 • Aleksandra Florin
 • Adam Gajewski
 • Stanisław Gala
 • Czesław Gonciarz
 • Marianna Grad
 • Lidia Grześ
 • Marian Guzik
 • Ireneusz Jakubowski
 • Adam Jerschina
 • Andrzej Jopkiewicz
 • Bolesław Iwański
 • Henryk Jurkiewicz
 • Jerzy Kamoda
 • Elżbieta Kasiborska-Skarbek
 • Alicja Kasprzyk
 • Kazimierz Klenk
 • ks. Dariusz Korczak
 • Kazi­mierz Kos
 • Zbigniew Kowalczewski
 • Tadeusz Krawczyk
 • Józef Kruczkowski
 • Bal­tazara Krzymuska
 • Lech Kwasek
 • Ludwik Lenartowicz
 • Ryszard Lisik
 • Stanisław Lisowicz
 • Jerzy Łabędzki
 • Alicja Machowska
 • Czesław Marchel
 • Julia Michalska
 • Kazimierz Mucha
 • Anna Nieznalska
 • Jan Pawlik
 • Monika Pierzak
 • Arnold Piotrow­ski
 • Stanisław Piskorz
 • Alicja Pobratyn
 • Jan Prażak
 • Jan Rogaliński
 • Jerzy Rogo­ziński
 • Jerzy Rowiński
 • Różycka
 • Edmund Sarna
 • Hanna Senkowicz
 • Krystyna Skowron
 • Władysław Skórski
 • Józef Sołtysik
 • Lech Stawiarski
 • Teresa Stawska
 • Leonard Sura
 • Tadeusz Susło
 • Józef Szajn
 • Zofia Szczepańska
 • Andrzej Szlagow­ski
 • Wiesław Szydłowski
 • Małgorzata Śmigielska
 • Teresa Trembicka
 • Andrzej Tracz
 • Elżbieta Wilczyńska
 • Helena Wolny
 • Tymoteusz Wróblewski
 • Witold Wilczyń­ski
 • Anna Tałasiewicz-Żurak
 • Ewa Tomczyk
 • Henryk Tomczyk

Etatowi Nauczyciele ZSZ nr 2 w Kielcach

Dyrektor Szkoły – Tadeusz Mertyna

Z-cy dyrektora – Halina Billewicz, Jolanta Stępień, Jolanta Szajn

Kierownictwo laboratorium – Ewa Oniszczuk (w poprzednich latach: Maksymi­lian Nowak, Antoni Malinowski, Alfreda Palcar

Biblioteka – Elżbieta Plesowicz, Marta Molenda, Anna Mucha

Pedagog szkolny – Grażyna Szyndler Świetlica – Elżbieta Panasiewicz

Nauczyciele

 • Jarosław Adach
 • Agnieszka Adamczyk
 • Wiesława Adamczyk
 • Halina Bakalarz
 • Piotr Chamera
 • Agnieszka Dąbrówka
 • Maria Duda
 • Wiesław Grygiel
 • Stanisław Horszczaruk
 • Krystyna Jóźwik
 • Tomasz Jóźwik
 • Marta Jakubowicz
 • Karol Jagusiński
 • Agnieszka Kowalska
 • Alina Kopacz-Sobczyk
 • Dorota Kosztołowicz
 • Piotr Kosztołowicz
 • Barbara Kwiatkowska
 • Katarzyna Krąkowska
 • Iwona Kasela
 • Piotr Ko­tlarski
 • Renata Knyzio
 • Małgorzata Kasica
 • Zofia Lewkowicz
 • Kamilla Lewkowicz
 • Krystyna Lipska
 • Agnieszka Lipska
 • Zofia Łapińska
 • Aleksandra Maciejewska
 • Michał Mazurkiewicz
 • Małgorzata Madej
 • Joanna Nowak-Jagusińska
 • Barbara Nowak
 • Joanna Olejniczak
 • Anna Piskorz
 • Teresa Pietrzyk-Kurz
 • Katarzyna Przy­bylska
 • Katarzyna Pajączkowska
 • Joanna Ponikowska
 • Elżbieta Religa
 • Ewa Rak
 • Edyta Rybka
 • Andrzej Szczerba
 • Maria Szostak
 • Wiesława Sierant
 • Marzena Sur­ma
 • Bożena Stachura
 • Bożena Tomczyk
 • Alicja Wryk
 • Beata Wiśniewska
 • Tomasz Wydra
 • Teresa Zaręba
 • Beata Zięba

Nauczyciele niepełnozatrudnieni uczący w Technikum Geologicznym

 • Czesława Bartusiak
 • Henryk Florin
 • Maciej Gubała
 • Henryk Kaczor
 • ks. Stani­sław Kuśmierek

Komentowanie jest wyłączone.