O NAS

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW TECHNIKUM GEOLOGICZNEGO w Kielcach skupia byłych uczniów i nauczycieli nieistniejącego już Technikum Geologicznego w Kielcach.

ReGULAMIN STOWARZYSZeNIA ABSOLWeNTÓW TeCHNIKUM GeOLOGICZNeGO

w Kielcach

  1. Stowarzyszenie absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach zrzesza wszystkich absolwentów i nauczycieli T.G. w Kielcach.
  2. Celem Stowarzyszenia jest integracja i utrzymywanie kontaktów koleżeńskich i towarzyskich z absolwentami i byłymi nauczycielami T.G. w Kielcach.
  3. Stowarzyszenie organizuje odczyty, wykłady w zakresie nowości geologicznych oraz spotkania towarzyskie z okazji rocznic znaczących dla T.G. oraz uroczystości z okazji Dnia Górnika „Barbórki”.
  4. Stowarzyszenie współpracuje z P.T.G Oddział w Kielcach, ” Geoparkiem” – Kielce, Świętokrzyskim Towarzystwem Nauk Geologicznych – Kielce w zakresie zbierania i zagospodarowania okazów geologicznych.
  5. Stowarzyszenie w miarę swoich możliwości pomaga i otacza opieką chorych nauczycieli i absolwentów.
  6. Stowarzyszenie opiekuje się grobami i mogiłami nauczycieli i absolwentów, które nie mają opieki ze strony najbliższej rodziny.
  7. Stowarzyszenie uczestniczy w ” życiu geologicznym” miasta Kielce.
  8. Stowarzyszenie dba o zagospodarowanie dziedzictwa T.G. Kielce w zakresie utrzymania naszych symboli w siedzibie Technikum przy ul. Ściegiennego i przy ul. Legionów.

Zarząd (od 2024)

Prezes
Jan Kowalski
I V-ce Prezes
Ryszard Zwierzchowski
II V-ce Prezes
Artur Laskowski
Sekretarz
Stanisława Moskal
Skarbnik
Mariola Dydak
Członkowie Zarządu
Stanisława Zbroja, Dorota Górczak
Prezes Honorowy
Stanisław Dziura

 

Zarząd (2020-2023)

Prezes
Jan Kowalski
V-ce Prezes
Ryszard Zwierzchowski
Sekretarz
Stanisława Moskal
Skarbnik
Mariola Dydak
Członkowie Zarządu
Dorota Górczak, Stanisława Zbroja
Prezes Honorowy
Stanisław Dziura

Zarząd (2013-2020)

Prezes
Jan Kowalski
V-ce Prezes
Marzena Bakalarz-Doropowicz
Sekretarz
Mariola Dydak
Skarbnik
Antonina Gad, Stanisława Zbroja
Członkowie Zarządu
Antonina Gad, Andrzej Kulczykowski
Członkowie Zarządu
Dorota Górczak, Ryszard Zwierzchowski
Prezes Honorowy
Stanisław Dziura

Zarząd (2009-2013)

Przewodniczący
Stanisław Dziura
Zastępcy przewodniczącego
Jolanta Szajn, Stanisława Zbroja, Jerzy Jędrychowski, Jerzy Wójtowicz
Sekretarze
Marzena Bakalarz- Doropowicz, Zofia Ciopińska,
Katarzyna Bednarz
Kronikarze
Anna Stec, Anna Piskorz, Katarzyna Twardowska,
Krystyna Jóźwik
Skarbnicy
Antonina Gad, Andrzej Kulczykowski
Członkowie Zarządu
Teresa Taszek, Jan Kowalski, Janusz Sowa, Wiesław Olesiak, Piotr Martynowski, Turkowski Antoni,  Władysław Kamusiński, Jolanta Zalewska – Florczyk, Jabłoński Wiesław, Danuta Nowak, Augustyn Siemieniec
Komisja Rewizyjna
Anna Żurak, Elzbieta Religa, Barbara Prażak

Komentowanie jest wyłączone.