Komunikat nr 1 SATG z 2021

Kielce 16.09.2021 r.                                                                        Komunikat nr 1  SATG w Kielcach                                                                                    z dnia 16.09.2021 roku                                                                                                                           Serdecznie dziękujemy Profesorkom i wszystkim Absolwentom Technikum Geologicznego w Kielcach, którzy dokonali wpłaty na rzecz przeniesienia i odnowienia rzeźby Hilarego Mali z ul. Szkolnej w Kielcach na teren Ogrodu Botanicznego przy ul.…

Czytaj dalej

Hilary Mala i jego podróż przez Kielce

… a może gdyby nasze technikum działało już w XVII wieku to Hilary też byłby jego uczniem … LIST INTENCYJNY             Stowarzyszenie Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach informuje, że na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Szkolnej na Czarnowie w Kielcach, znajduje się pomnik (rzeźba) poświęcona gwarkowi Hilaremu Mali, który wydobył…

Czytaj dalej

Historia jednej ulicy

(znalezione przez Mariolkę) Hilary Mala, wolny gwarek z Niewachlowa. W 1646 roku właśnie ten gwarek wydobył ze złoża na Górze Machniowskiej trzy bryły galeny (ruda ołowiu). Kielecki starosta–Stanisław Czechowski, ekonom dóbr biskupich nakazał wyrzeźbić z jednej z nich postać patronki górników –świętej Barbary, którą umieszczono w klasztorze na Karczówce. Z…

Czytaj dalej

Barbórka

Szczęść Boże Z górniczym pozdrowieniem     Według legendy, święta Barbara urodziła się w Nikomedii, na terenie obecnej Turcji w III wieku naszej ery.Była córką bogatego i wpływowego kupca, poganina, który za wszelką cenę chciał uchronić ją przed chrześcijaństwem. Barbara jednak potajemnie uczestniczyła w spotkaniach niewielkiej grupki chrześcijan. W związku…

Czytaj dalej

Protokół ze spotkania Noworoczno-Opłatkowego

Protokół nr 1/2020 z zebrania Stowarzyszenia Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach, które odbyło się w dniu 17.01 2020r. w siedzibie GEOPARKU KIELCE na Wietrzni.                         Zebranie odbyło się jednocześnie ze spotkaniem opłatkowym. Zebranie prowadził Prezes Stowarzyszenia Jan Kowalski. W zebraniu uczestniczyło 25 członków Stowarzyszenia.  Celem zebrania było podsumowanie i rozliczenie…

Czytaj dalej

Spotkanie noworoczno-wyborcze

Zapraszamy Absolwentów Technikum Geologicznego w Kielcach na spotkanie noworoczno-wyborcze, które odbędzie się 17 stycznia 2020 roku o godzinie 15.30 w GeoCentrum na Wietrzni. Jednocześnie informujemy, że będzie zbierana za ten rok składka członkowska w wysokości 20 zł. Mile widziane własne produkty.

Czytaj dalej