Zebranie noworoczne

PROTOKÓŁ 01/19  z ZEBRANIA  w dniu 18.01.2018r.

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW TECHNIKUM GEOLOGICZNEGO W KIELCACH 

W dniu 18.01.2019r. odbyło się poszerzone zebranie noworoczne SATG.

Dziękujemy za liczne przybycie profesorom i absolwentom TG.

W spotkaniu wzięło udział 34 osoby.

  1. Uczczono minutą ciszy zmarłych Profesorów i Absolwentów TG.
  2. Wspólne życzenia noworoczne.
  3. Sprawozdanie finansowe w tym rozliczenie ze Zjazdu przyjęto przez aklamację.
  4. Omówiono bieżące sprawy SATG
  5. Jerzy Wójtowicz zaprezentował tomik wierszy „O czym ja pisać powinienem” – wybrane wiersze za zgodą Jurka zamieszczamy na naszej stronie. Jednocześnie informujemy, że tomik wierszy można nabyć w księgarni „Pod zegarem” na ul. Warszawskiej 6.
  6. Zebrano składkę członkowską.

      Składka roczna członkowska na Stowarzyszenie wynosi 20zł. i przeznaczona jest na bieżące wydatki tj. opłata za stronę satg, zakup kwiatów, zniczy …

Osoby, które nie brały udziału w zebraniu a chcą nadal należeć do Stowarzyszenia mogą dokonać wpłat na konto nr: 17 1020 2629 0000 9902 0268 2136 w PKO BP S.A. Oddział 2 w Kielcach z dopiskiem „Składka członkowska za 2019r. i rok ukończenia szkoły”,

oraz u koleżanek:
– Kazimiery Doroz  – w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Kielcach, ul. Hauke Bosaka 2A –
– Marioli Dydak w Instytucie Geologicznym w Kielcach, ul. Zgoda,
– Marzena Bakalarz-Doropowicz – ul. Chałubińskiego 42 p. 212

 

  Za Zarząd

Marzena BD

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.